„Edukacija – Akcija!“

„Edukacija – Akcija!“ online škola filma za djecu uzrasta od 12 do 16 godina, biće održana u periodu od 20. do 26. jula putem online platforme u organizaciji Open box produkcije i NVO Podgorica film festivala, u saradnji sa Ministarstvom kulture i Filmskim centrom Crne Gore.
Djeca će u okviru programa imati omogućen pristup online radionicama i časovima na temu filmske umjetnosti. Uz crnogorkse filmske stvaraoce u ulozi predavača, biće sagledani svi aspekti filmskog stvaralaštva kroz interaktivne online radionice sa učesnicima.


Putem virtuelnih radionica, djeca će imati mogućnost komunikacije i razmjene iskustava i sa svojim vršnjacima iz svih krajeva Crne Gore.
U trenutku kada nas je novonastala situacija izazvana pojavom virusa COVID-19 zatvorila u svoje domove, ovakva inicijativa je najbliža simulaciji „druženja“ koje nedostaje većini djece.
Kroz program filmske edukacije, djeca će uz predavače postepeno graditi sliku o filmu kao umjetnosti, zabavi i industriji.

Sva djeca koja imaju pristup smartphone-u ili računaru moći da se uključe u radionice, bez obzira na lokaciju. Svjedoci smo da postoji mnogo talentovane djece u Crnoj Gori, koja često nijesu u mogućnosti da prisustvuju edukativnim programima ovog tipa. Na ovaj način omogućeno je ravnopravno učešće svim zainteresovanim učesnicima.

Pozivamo učesnike da se prijave na neku od tema u okviru sedmodnevnog programa, popunjavanjem fajla koji se nalazi u nastavku teksta. Popunjenu prijavu potrebno je poslati na: filmskaedukacija@gmail.com

Napominjemo da je ograničen broj učesnika u programu i molimo svu zainteresovanu djecu da nam se u što skorijem vremenu obrate sa popunjenom prijavom.

Poziv za učešće u programu je
otvoren do 19. jula.

PROGRAM