NINA

Režija: Olga Hajdas
Scenario: Olga Hajdas, Marta Konarzevska
Produkcija: Darius Pjetrikovski
Uloge: Julia Kiovska, Eliza Risembel, Andrej Konopka, Marija Pešek, Kataržina Gnjevkovska, Tatjana Pauhofova

NINA

Director: Olga Chajdas
Screenplay: Olga Chajdas, Marta Konarzewska
Producer: Dariusz Pietrykowski
Cast: Julia Kijowska, Eliza Rycembel, Andrzej Konopka, Maria Peszek, Katarzyna Gniewkowska, Tatiana Pauhofová

Nina, učiteljica u tridesetim godinama, i njen muž Vojtek, ne mogu da dobiju dijete. U potrazi su za surogat majkom. Čini se da je sa svojim mužem našla idealnu kandidatkinju, međutim, Nina se zaljubljuje u ženu koja je mogla da rodi njihovo dijete.„Nina“ je priča o neočekivanoj, teškoj ljubavi, komplikovanim izborima, priča o ljudima koji život tretiraju kao igru i iznenada moraju da se suoče sa bolnom realnošću; priča u kojoj su pobjednici i gubitnici na istoj strani, u kojoj svijet nije podijeljen na dobro i loše, na heteroseksualce i homoseksualce. Ovo je priča o impulsivnoj ljubavi, koja ne mari za tradicionalne podjele.

Nina, a teacher in mid-30’s, and Her husband Wojtek are struggling to have a child.  They look for a surrogate mother. It would seem that together with her husband she has found an ideal candidate, yet Nina falls for the woman, who could have given birth to her child.
Nina is a story about an unexpected, difficult love, complicated choices, a story of people who treat life as a play or game and suddenly have to face painful reality. It is a story where losers and winners stand on the same side, where the world is not divided between good and bad, hetero and homosexuals. This is a story of impulsive love, which doesn’t care for traditional divisions.