PEČAT

Režija: Valmir Tertini
Scenario: Valmir Tertini
Uloge: Fatlume Bunjaku, Avni Dalipi, Kristina Dodaj, Edmond Hafizademi, Vjera Pula, Nečip Nečipi, Denardno Neziraj, Donald Šehu

Viktorija je neodgovorna radnica u ambasadi Njemačke na Kosovu. Dobila je vizu na samo godinu dana, zato što je imala seksualne odnose sa muškarcem sa Kosova. Otpuštena je iz ambasade, a njih dvoje se sretaju na aerodromu kada krenu za Njemačku.

SEAL (VULË)

Director: Valmir Tertini
Screenplay: Valmir Tertini
Cast: Fatlume Bunjaku, Avni Dalipi, Kristina Dodaj, Edmond Hafizademi, Vlera Pylla, Nexhip Nexhipi, Denardo Neziraj, Donald Shehu

Victoria is an irresponsible employee at the German embassy in Kosovo. She was only given a one-year visa, because she had had sexual intercourse with a guy from Kosovo. She was dismissed from the embassy and the two of them meet at the airport as they travel to Germany.