SEE FACTORY

Multiple authors

The Factory aims at the emergence of new talents on the international scene,
allowing young filmmakers couples, locals and internationals, to meet and create
together. After Taiwan in 2013, Copenhagen and Helsinki in 2014, Chile in 2015, South
Africa in 2016, Lebanon in 2017 and Tunisia in 2018, the Directors’ Fortnight, Obala Art
Centar and DW join to continue the adventure this coming year with SEE Factory.

FABRIKA JUGOISTOČNE EVROPE

Grupa autora

Cilj Fabrike je promocija novih talenata na međunarodnoj sceni i omogućavanje
mladim filmskim autorima, lokalnim i međunarodnim, da se upoznaju i stvaraju zajedno.
Nakon Tajvana 2013., Kopenhagena i Helsinkija 2014., Čilea 2015., Južne Afrike 2016.,
Libana 2017. i Tunisa 2018. godine, ove godine se Directors’ Fortnight, Obala Art
Centar i DW pridružuju Fabrici da zajedno nastave avanturu.

IN YOUR HANDS – Maša Šarović & Sharon Engelhart (10′)
After begging her to come back, Azra gets her daughter Lejla back at the airport.
In the car, she tells her surprising news and takes her to an unknown place, where the
mother and daughter will revisit their roles.


U TVOJIM RUKAMA – Maša Šarović i Šeron Engelhart (10′)
Nakon što je premolila da se vrati, Azra kupi svoju kćerku Lejlu na aerodromu. U
kolima joj saopštava iznenađujuće vijesti i vodi je na nepoznato mjesto, gdje će majka i
kćerka obnoviti svoje uloge.

THE PACKAGE – Dušan Kasalica & Teodora Ana Mihai (10′)

Damir, a professional saxophonist, after many years in Paris returns to Sarajevo
for a unique concert. One of his friends asked him to bring a gift to her best friend,
Elma, who is waiting for Damir with surprises.


PAKET – Dušan Kasalica i Teodora Ana Mihai (10′)
Damir, profesionalni saksofonista, nakon više godina provedenih u Parizu, vraća
se u Sarajevo zbog posebnog koncerta. Jedan prijatelj ga je zamolio da ponese poklon
njegovoj najboljoj drugarici Elmi, koja dočekuje Damira sa iznenađenjima.

THE RIGHT ONE – Urška Djukić & Gabriel Tzafka (14′)
A possessive mother, a loving son, the fiancée’s first visit, a mute witness… Four
characters around a pie.


ONA PRAVA – Urška Djukić i Gabrijel Cafka (14′)
Posesivna majka, brižni sin, prva posjeta vjerenice, nijemi svjedok… Četiri lika su
se okupila oko pite.

SPIT – Neven Samardžić & Carolina Markowicz (10′)
Anka (12) and Yelena (45) know each other from the neighborhood grocery store
where they spend their days – one of them inside, the other outside. One evening, an
unexpected visit provokes an incident that will make both women suffer.


SPIT – Neven Samardžić i Karolina Markovič (10′)
Anka (12) i Jelena (45) se poznaju iz prodavnice u komšiluku, gdje provode dane
– jedna u prodavnici, druga van nje. Jedne večeri neočekivana posjeta dovodi do
incidenta koji će nauditi objema.

THE SIGN – Eleonora Veninova & Yona Rozenkier (12′)
Sara firmly disagrees about her granddaughter’s wedding plan. To convince her
not to marry, she takes Andrea to her husband’s grave and begs him for a sign.


ZNAK – Eleonora Veninova i Jona Rozenker (12′)
Sara se čvrsto protivi planovima za vjenčanje njene unuke. Kako bi je nagovorila
da se ne uda, ona vodi Andreu na grob svog muža, kojeg moli da joj da znak.

Podgorica Film Festival