Slider

EDUKACIJA - AKCIJA!

„Edukacija – Akcija!“ online škola filma za djecu uzrasta od 12 do 16 godina, biće održana u periodu od 20. do 26. jula putem online platforme u organizaciji Open box produkcije i NVO Podgorica film festivala, u saradnji sa Ministarstvom kulture i Filmskim centrom Crne Gore.
Djeca će u okviru programa imati omogućen pristup online radionicama i časovima na temu filmske umjetnosti. Uz crnogorkse filmske stvaraoce u ulozi predavača, biće sagledani svi aspekti filmskog stvaralaštva kroz interaktivne online radionice sa učesnicima.

logosi